លោក​ជំទាវ មីឈែលអូបាម៉ា ចូលរួម​ក្នុង​កិច្ចពិភាក្សាតុមូល នៅ​សណ្ឋាគារសូហ្វីតែល អង្គរ ភូគីត្រា ថ្ងៃ​ទី​២១ ខែមិនា ឆ្នាំ​២០១៥។